o firmie

 

AQUAPROJEKT s.c. -  to biuro projektowe, którego działalność obejmuje dwie zasadnicze grupy tematyczne:

 

  • budownictwo wodne - i związane z nim zagadnienia dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodnej i ochrony środowiska, w tym: projekty regulacji i renaturyzacji rzek, projekty zbiorników wodnych: retencyjnych, rekreacyjno-widokowych, stawów rybnych, projekty melioracji wodnych - systemów drenaży i nawodnień, odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych. Opracowujemy operaty wodnoprawne, wykonujemy obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla opracowań studialnych i ekspertyz określających zasięg wylewu wielkich wód w dolinach rzecznych na terenach niezurbanizowanych oraz miejskich.
  • architektura - to kompleksowe, pełnobranżowe opracowania projektowe architektoniczno-budowlane w tym projekty indywidualne budownictwa jednorodzinnego, zabudowy wielorodzinnej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, rekreacyjnych, biurowo-magazynowych i gastronomicznych. Ponadto opracowujemy projekty zagospodarowania terenów zielonych, aranżacji i urządzania ogrodów. Wykonujemy koncepcje programowo-przestrzenne, projekty i koncepcje aranżacji wnętrz, adaptacje projektów katalogowych domów jednorodzinnych, wykonujemy także inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Na rynku projektowym działamy od 1996 roku. W zakresie projektowania posiadamy bogate doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne poparte rzeczoznawstwem oraz wymaganymi uprawnieniami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach branżowych. Naszymi klientami są zarówno jednostki budżetowe, firmy, przedsiębiorstwa, korporacje jak i inwestorzy indywidualni, a obszar naszej działalności obejmuje cały kraj.
Zlecone dokumentacje projektowe wykonujemy kompleksowo, współpracując, gdy zachodzi taka potrzeba z naszymi stałymi partnerami w zakresie sporządzania map dla celów projektowych, badań geotechnicznych, projektów konstrukcyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, c.o. wentylacji i klimatyzacji, ocen oddziaływania na środowisko, architektury krajobrazu i innych. Czynimy starania by w naszych opracowaniach projektowych uwzględniać walory przyrodnicze i krajobrazowe, stosując przy tym nowoczesne i optymalne, a zarazem proekologiczne rozwiązania techniczne.

Od wielu lat współpracujemy z kadrą naukową Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, a w zagadnieniach związanych z ochroną przyrody i ekologią z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii UNESCO w Łodzi.

 
Zapewniając wysoki poziom merytoryczny opracowań projektowych i terminowe ich wykonanie - zapraszamy do współpracy.