Zbiornik "Wojska Polskiego" przy ASP w Łodzi

Zbiornik retencyjno-widokowy "Wojska Polskiego" przy ASP w Łodzi
projekt - © AQUAPROJEKT s.c - 2008 rok

Wydział Gospodarki Komunalnej zakończył budowę zbiornika retencyjno - widokowego "Wojska Polskiego" na rzece Łódce przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Zbiornik wykonany na podstawie naszego projektu ma kształt zbliżony do prostokąta o zgeometryzowanej łagodnymi łukami linii brzegowej.
Powierzchnia w lustrze wody wynosi około 0,9 ha, a pojemność 9 050 m3.
Parametry: długość ok. 230 m i szerokość ok. 50 m uwarunkowane były planami przyszłej przebudowy i poszerzenia ulicy Wojska Polskiego, a także możliwie maksymalną ochroną istniejącego drzewostanu wokół czaszy zbiornika.
W późniejszym etapie realizacji planowane jest zagospodarowanie obrzeży i terenów wokół akwenu, w tym także budowa tarasów i kaskad nawiązujących architektonicznie i łączących zbiornik z bryłą budynku ASP.