Zbiornik - osadnik "Strykowska" na rzece Łódce

Budowa w istniejącym suchym zbiorniku-osadniku „Strykowska” niecki sekwencyjnego systemu biofiltrującego wpłynie korzystnie na jakość wody w rzece Łódce w tym w położonych poniżej zbiornikach „Wojska Polskiego” przy ASP i „Oblęgorska” w Parku Ocalałych jak również na jakość wód podziemnych. Zanieczyszczenia wód opadowych zasilających zbiornik z górnej części zlewni w postaci grubej frakcji zawiesiny mineralnej zdeponowane zostaną w strefie sedymentacji. W strefie biofiltracji zatrzymana zostanie zawiesina drobna oraz związane zostaną przez odpowiednio dobraną roślinność substancje biogenne, a przez kamień dolomitowy i keramzyt związki fosforu.

Można, więc stwierdzić, że projektowana inwestycja ma duże znaczenie proekologiczne.