Staw Wasiaka - Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych

autorzy projektu:

projekt zagospodarowania terenu: mgr inż. arch. Marcin Kujawa, mgr inż. Dominika Kościan

projekt urządzenia terenów zielonych: mgr inż. Ewa Wojtczak