Staw Wasiaka - koniec I etapu realizacji inwestycji - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Docelowo projekt przewiduje również budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i urządzenie terenów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Korzystne byłoby oświetlenie terenu wzdłuż alejek spacerowych i urządzeń rekreacyjnych.
Największą atrakcją jednak mogłaby być inwestycja polegająca na pogłębieniu terenu zbiornika suchego i budowę akwenu ze stałym lustrem wody.