budownictwo wodne

budownictwo wodne - i związane z nim zagadnienia dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodnej i ochrony środowiska, w tym: projekty regulacji i renaturyzacji rzek, projekty zbiorników wodnych: retencyjnych, rekreacyjno-widokowych, stawów rybnych, projekty melioracji wodnych - systemów drenaży i nawodnień, odprowadzenia i oczyszczania wód deszczowych. Opracowujemy operaty wodnoprawne, wykonujemy obliczenia hydrologiczne  i hydrauliczne dla opracowań studialnych i ekspertyz określających zasięg wylewu wielkich wód w dolinach rzecznych na terenach niezurbanizowanych oraz miejskich.

Zbiornik

Zbiornik "Zgierska"

Więcej
Zbiornik

Zbiornik "Teresy"

Więcej
Zbiornik

Zbiornik "WP"

Więcej
Zbiornik

Zbiornik "Wycieczkowa"

Więcej
Zbiornik

Zbiornik "Oblęgorska"

Więcej
Zbiornik

Zbiornik "Żabieniec"

Więcej
Zbiornik

Zbiornik "Staw Wasiaka"

Więcej
Renaturyzacja Sokołówki

Renaturyzacja Sokołówki

Więcej