Kompleks sportowo - rekreacyjny przy SP ZS nr 1 - Bratoszewice